Sadnja za planetu!

Sadnja za planetu!

Postiže se cilj sadnje 100 miliona stabala do kraja 2020.

Iako pokrenut 2007. godine, program „Sadnja za planetu“ praktikuje se od 1990-ih.

Cilj programa je zasaditi 100 miliona stabala do 2020. godine!

Fondacija Ives Rocher osnovana je pre 20 godina, inspirisana porodičnom željom da se prirodi vrati ono što nam nudi. Od svog osnivanja u La Gacilli do danas, cilj fondacije bio je zaštita biodiverziteta. U ovih 20 godina fondacija je preduzela mnoge druge inicijative poput nagrade Terre de Femmes, koja se svake godine dodeljuje ženama koje rade za dobro planete. Ukupno je više od 430 žena nagrađeno od 2001. godine kada je stvorena.

Fondacija je takođe podržala rad fotografa koji se bave pitanjima životne sredine, vezom čoveka sa zemljom itd. Fondacija svake godine nagrađuje profesionalnog fotografa da podstakne i podrži njihov rad.

„Priroda je budućnost čoveka“, rekao je Ives Rocher. Ovo je vizija koja vodi temelj i danas. Dokaz za to je program „Sadnja za planetu“.

Do danas je posađeno preko 96213340 širom sveta. Cilj je postignut.